+MARIUS KONVOJ+ poslední mutant hrdina. Audio-vizulní záměr hledající pravdu. Životní koncept přesahující život samotného tvůrce. Vše se mění a nic není stále . . . vše je v procesu. Nesplním tvé očekávání, ale cítíme to stejně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+MARIUS KONVOJ+ Last mutant hero .Audio-visual project seeking the truth.

Living life in excess of the actual concept of a creator. Everything changes and nothing is forever. . . everything is in the process. Fail to meet your expectation, but we feel it as well.

Totálně přítomný

2014

objekt 59 cm

hodiny, kov,

energie 3,5V

/

Totally present

2014

Object 59 cm

clock, iron, 3,5V power

Veselé Konzumace

2014

objekt 100 cm

světelný řetěz,

energie 220V

/

Happy Consuming

2014

Object 100 cm

light chain,

220V power

Normalizace neskončila

2014

objekt pletená šála, 17 x140 cm, akce: Chození a skandování s šálou

(design) fanouškovská pletená šála,

/

Normalization did not end

2014

object knitted scarf, 17 x140 cm ,Action: Walking and chanting with scarf

(design) fan knitted scarf,

Pozitivní Apokalypsa / Positive Apocalypse

2014

objekt, zvuk, 150x30x220 cm, / object, sound

kolo,kov, plast, boty, rukavice, energie 12V, zesilovač

/

round, metal, plastic, shoes, gloves, 12V power, amplifier

Cirkus Mystérií

2014

vlajka 200 cm

/

Circus Mystery

2014

Flag 200 cm

Pravda je zde

2012

popisek 15x11cm

/

The truth is here

2012

label 15x11cm

Limited

2014

fotografie 170x113 cm

/

Limited

2014

photo

170x113 cm

Mega párty EGO

2013

interaktivní oboustranná malba

131x180 cm

žaluzije, malba sprejem

/

Mega party EGO

2013

interactive two-sided painting

131x180 cm

Non stop

2011

světelný objekt

30x20x5 cm

plexisklo, led diody,

energie 3,5V

/

Non stop

2011

light object

30x20x5 cm

plexiglass, LEDs,

3,5V power

Královské číslo 0

(Všechno je jedno

a v něm je všechno.)

2011

světelný objekt

30x20x5 cm

plexisklo, led diody,

energie 3,5V

/

The Royal Number 0

(All is one

and it is everything.)

2011

light object

30x20x5 cm

plexiglass, LEDs,

3,5V power

ZNÁME VZOREC PRO ŽIVOT!

2009

kinetická instalace,video,

kniha

200x220x150 cm

fukar, systém losovacího osudí spravedlnosti,plexisklo, míčky, kov, guma, energie 220V

/

We know formula of life!

2009

video, kinetic installation, book

200x220x150 cm

winnower system balloting pool of Justice, plexiglass, balls, metal, rubber, 220V power

Konzum nirvána

2012

blikající fotografie, koncept,

18x13 cm

koncept duchovního obchodu nabízející lidem jejich skryte

duševní bohatství

fotografie, diody, energie 3,5V

/

Consuming nirvana

2012

flashing picture, concept

Spiritual concept store,

offering people

their hidden

intellectual wealth.

picture, LEDs,

3,5V power

Teorie chaosu

2011

kinetický objekt

60 cm

plast, motor, energie 220V

/

The Chaos teory

2011

kinetic object

60 cm

plastic, motor, 220V power

Černá (barva rovnosti)

2013

plakát

A3

/

Black (the color of equality)

2013

poster

A3

O hodnot českých / Zero values czech

2013

návrh na bankovky nulové hodnoty / draft bills to zero

30x70cm

kresba, papír / drawing, paper

O hodnot českých / Zero values czech

2013

návrh na bankovky nulové hodnoty / draft bills to zero

30x70cm

kresba, papír / drawing, paper

Agent orange

2014

objekt

30x40cm

sklo, rtěnka, plast

/

Agent orange

2014

object

30x40cm

glass, lipstick, plastic

Živel osten

2011

interaktivní metafizický objekt

200x150x80cm

pc, digitalní bicí, zesilovač, repro soustava, ostnatý drát, paličky,

energie 220V

/

element sting

2011

interactive metafizik object

200x150x80cm

pc, digital drums, amplifier, speaker system, barbed wire, sticks,

220V power

Láska tvoří svět

2013

/

Love creates the world

2013

V roce 4117 rozdrtí poselství všechny nevěřící

2012

/

In 4117 crush all unbelievers message

2012

kybernetický život / cyber life

2012

uživatel se stará o kybernetický život / user cares about cyber life

pc hra / pc game

1+1=3

(triangulace lásky)

2011

digitalní tisk

/

1+1=3

(triangulation of love)

2011

digital print

Tabula rasa

2014

kresba, papír

/

drawing, paper